fbpx
+31644440065 info@marktvizier.nl

Exploitatie eigen websites; onze learnings

Exploitatie websites

Je ziet kansen in de markt, je hebt een goed idee hoe je daar op in kunt spelen. Je hebt je doelgroep en je strategische keuzes gemaakt, maar hoe kom je nu tot een online plan van aanpak?  Wij hebben diverse online concepten gerealiseerd en geëxploiteerd en daarbij de nodige learnings opgedaan.
Marktvizier is verantwoordelijk voor de exploitatie, online marketingstrategie, content marketing en social media campagnes  voor de volgende eigen websites

Learnings bij exploitatie van eigen websites

Ken jij de wensen, frustraties en dilemma’s van je klant? De consument is kritisch en de concurrentie is groot. Waar maak jij hét verschil? Hoe zorg je ervoor dat je doelgroep nu jouw product of dienst afneemt en niet die van de concurrent?

Om de brug te slaan tussen strategische uitgangspunten en het tastbare resultaat waar je met jouw online activiteiten naartoe wilt werken, heb je een online concept nodig. Dit is een verhaal, beschrijving of visuele weergave van wat je ‘online’ wilt bereiken of overbrengen.

Het is vaak onmogelijk om alle plannen in één keer te realiseren. Je hebt immers te maken met beperkende factoren, zoals tijd, capaciteit, complexiteit en budget. Het is daarom belangrijk om keuzes te maken welke online activiteiten je eerst oppakt en welke later. Hoe breed of smal je online scope ook is, het moet voor een bepaalde periode voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat er ontwikkeld wordt, voor wie en met welk doel.

Contentstrategie

Contentmarketing is een belangrijk onderdeel van online marketing. Onder content verstaan we alle inhoud van een online omgeving bestaande uit tekst, documenten, foto’s, video en audio. Voordat je start met het verzamelen van de content is het goed om een aantal vragen te beantwoorden, zoals: Voor wie is de content? Met welk doel? Waar wordt de content geplaatst? Zijn er verbanden tussen de content? Wat is de relatie tot de propositie?

In je contentstrategie bepaal je voor wie welke content bestemd is en met welk doel. Dit helpt je om te bepalen of er content is die voor iedereen toegankelijk is, alleen voor een bepaalde groep of segment toegankelijk (of interessant) is of alleen voor persoonlijk gebruik is. Daarnaast bepaal je welke uitgangspunten gelden in schrijfstijl, tone-of-voice, insteek of aanspreekvorm? Verschilt dit per doelgroep? Wordt er gebruik gemaakt van bestaande content of moet er nieuwe content worden gecreëerd?

Een goede website

We hebben nu de vorm en inhoud van de online kanalen in beeld. Natuurlijk moet er technisch ook het een ander technisch gerealiseerd worden. Maar waar moet de techniek aan voldoen? Aan welke eisen moet de te ontwikkelen site voldoen?  Deze zijn vaak onderverdeeld in functionele eisen (functies zoals blogs, nieuws, een ‘mijn-pagina’ en non-functionele eisen (welke eisen stel je aan je webbouwer, hostingpartij en SLA’s).

Creativiteit

Hierboven hebben we beschreven hoe je de online strategie vertaalt naar een concrete aanpak. Het volgen van deze stappen garandeert echter nog geen succes! Het is belangrijk dat je je eigen unieke propositie pakt door iets anders te doen dan anderen, creatief te zijn en je te onderscheiden van de concurrent.

Een merk is sterkte naarmate het consistenter is. De kernwaarden tonen we door ze herkenbaar en invoelbaar te verwoorden in een toon die past bij de merkpersoonlijkheid. Unique selling points (of merkvoordelen) verwoorden wij als de activiteiten waarmee het merk als beste op de markt het probleem kan oplossen.

Daarna wordt jouw online aanpak pas echt succesvol als je:

  • Constant toetst of je (web-)doelstellingen gehaald worden. Wie is er verantwoordelijk voor?
  • Een integrale blik hebt, over verschillende belangen heen kijkt en zoekt naar passende online oplossingen voor zowel gebruikers als het bedrijf
  • Kennis en overzicht op één centrale plek hebt. Als de kennis in een organisatie te veel verspreid is en er ook geen overzicht bestaat over bijvoorbeeld de status van de verschillende activiteiten, is een online aanpak gedoemd te mislukken.
  • Zorgt voor draagvlak. Maak daarbij onderscheid in draagvlak op managementniveau en in draagvlak op de ‘werkvloer’

Gevolgen voor de processen in het bedrijf zelf

De plannen voor online kunnen grote gevolgen hebben voor zowel de doelgroep als voor het bedrijf zelf. Denk bijvoorbeeld aan klanten die de bestellingen online moeten gaan doen. Of een bedrijf dat besluit om haar klanten te woord te staan met een online chat in plaats van de telefoon.
De processen die in het kader van nieuwe online toepassingen aangepast moeten worden verschillen uiteraard per bedrijf. Kijk in ieder geval naar de gevolgen voor:

  • Doelgroepen: gaat de nieuwe toepassing het verkoop- of serviceproces veranderen?
  • Personeel: is het bedrijf voldoende voorbereid, is er draagvlak? Verandert er iets aan het werk van mensen?
  • Aansturing: is er bepaald wie de verandering gaat aansturen? Welke personen en groepen zijn erbij betrokken, met welke rollen, taken en verantwoordelijkheden? Waarop wordt getoetst met welke criteria?
  • Meting en optimalisatie: worden resultaten online gemeten? Wat gebeurt er zodra doelen niet behaald worden?

Marktvizier heeft diverse online B2C en B2B online concepten opgezet. Van idee tot realisatie en de verdere ontwikkeling en exploitatie.  Sommige websites zijn na de startup- en introductiefase verkocht aan derden.  Andere platforms gebruiken we om nieuwe ontwikkelingen in online marketing of nieuwe tools te testen. Bekijk hier de online concepten en campagnes die we ontwikkeld hebben.