fbpx
+31644440065 info@marktvizier.nl
Nederlanders besteden iets minder tijd aan social media

Nederlanders besteden iets minder tijd aan social media

Tijdsbesteding social media neemt iets af

Nederlanders spendeerden in 2017 gemiddeld 83 minuten per gebruiker per dag aan social media, in 2019 daalde dit naar 79 minuten per gebruiker per dag.  WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben hierin het grootste aandeel in het dagelijks gebruik van social media. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.

Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen (+2 minuten), terwijl dit voor diensten zoals Facebook (-5 minuten) en WhatsApp (-4 minuten) juist is gedaald. Ook qua aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere sociale mediadiensten. Ten opzichte van 2017 zijn er meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers bij gekomen. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) maakt inmiddels gebruik van Instagram.

Toekomstig gebruik social media neemt af

Er zijn meerdere signalen dat het social media gebruik ook in de toekomst verder zal gaan afnemen. Meer dan een kwart van de gebruikers van Facebook geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te gaan gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zien we bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%). Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter zien we negatieve cijfers in toekomstig gebruik. Uitzonderingen op de regel zijn WhatsApp en Instagram. Voor deze twee diensten zijn er meer gebruikers die de dienst vaker gaan gebruiken dan gebruikers die ze minder vaak of helemaal niet meer gaan gebruiken.

Tijdsbesteding social media neemt iets af

Nederlanders spendeerden in 2017 gemiddeld 83 minuten per gebruiker per dag aan social media, in 2019 daalde dit naar 79 minuten per gebruiker per dag.  WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben hierin het grootste aandeel in het dagelijks gebruik van social media. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.

Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen (+2 minuten), terwijl dit voor diensten zoals Facebook (-5 minuten) en WhatsApp (-4 minuten) juist is gedaald. Ook qua aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere sociale mediadiensten. Ten opzichte van 2017 zijn er meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers bij gekomen. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) maakt inmiddels gebruik van Instagram.

Toekomstig gebruik social media neemt af

Er zijn meerdere signalen dat het social media gebruik ook in de toekomst verder zal gaan afnemen. Meer dan een kwart van de gebruikers van Facebook geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te gaan gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zien we bij Facebook Messenger (respectievelijk 23% en 5%). Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter zien we negatieve cijfers in toekomstig gebruik. Uitzonderingen op de regel zijn WhatsApp en Instagram. Voor deze twee diensten zijn er meer gebruikers die de dienst vaker gaan gebruiken dan gebruikers die ze minder vaak of helemaal niet meer gaan gebruiken.

Wordt jouw nieuwsbrief wel goed gelezen?

Wordt jouw nieuwsbrief wel goed gelezen?

Wordt jouw nieuwsbrief wel goed gelezen?

Tips voor een succesvolle nieuwsbrief 

De gemiddelde consument krijgt veel mail en heeft meestal weinig tijd, hoe weet je dan of jouw nieuwsbrief goed gelezen wordt? Uit het E-mail benchmark onderzoek voor 2019 van e-Village blijkt dat de gemiddelde e-mailing door 24,6 % van de ontvangers van de nieuwsbrief  geopend wordt. En er wordt door 3,05 % van de ontvangers van de nieuwsbrief op een link geklikt (CTR).  Op een mobiel wordt de nieuwsbrief het meest geopend (60%) en doorgeklikt (63%). 

Open- en klikratio’s van nieuwsbrieven naar consumenten

Als je een nieuwsbrief verstuurt naar consumenten, dan worden voor een ‘gemiddelde’ campagne de volgende resultaten gehaald.

Confirmed Open Rate (COR): 24,6% 

Dit is het aantal bevestigde geopende e-mails gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails. Van de 100 aangekomen e-mails (dus exclusief hard en softbounces) worden er 24 e-mails geopend.

Click Trough Rate: 3,05%

Dit is het totaal aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal met succes afgeleverde e-mails. Per 100 aangekomen e-mail nieuwsbrieven wordt er 3 keer op een link geklikt

Click to open Rate:  12,4 %

Dit is het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde geopende e-mails voor dat bericht. Stel dat er 100 geopende nieuwsbrieven zijn dan wordt er 12 keer op een link geklikt.

Wat kun je verbeteren aan jouw nieuwsbrief?

‘Zomaar’ een nieuwsbrief sturen heeft weinig zin. Bedenkt vooraf goed wat je er mee wil bereiken. Wil je de merkbekendheid vergroten, meer leads genereren of meer klanten aan je binden? Bedenk goed wat het doel van de nieuwsbrief is en stem daar de content op af. Dit zijn mijn tips

• Besteed veel aandacht aan de onderwerpregel. Een nieuwsbrief met de onderwerpregel “nieuwsbrief 15” zal veel minder vaak geopend worden als een nieuwsbrief met onderwerpregel “Profiteer nu van onze seizoensaanbiedingen”. Het onderwerp moet je doelgroep aanspreken en inspelen op de behoefte van de (potentiële) lezer.

• Maak geen taalfouten. Een nieuwsbrief met taalfouten komt niet professioneel over. Voordat je de nieuwsbrief verstuurt, laat deze dan altijd nog door iemand anders kritisch doorlezen.

• Zorg dat er de mogelijkheid bestaat voor het afmelden van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven sturen naar mensen die niet geïnteresseerd zijn heeft weinig zin. Het roept eerder irritatie op.

• Zet je contactgegevens in de nieuwsbrief. De naam van je bedrijf en de wijze waarop mensen je kunnen bereiken als ze meer willen weten of contact willen opnemen.

Hoe zit dat met jouw nieuwsbrief?

Als je werkt met professionele mailing software als Mailchimp of Mailplus dan kun je zelf de Open en Klikratio’s van je eigen nieuwsbrief opzoeken. Als je grote verschillen waarneemt tussen de gemiddelden in de branche en jouw eigen resultaten, probeer dan te begrijpen waarom dat zo is.

Wil jij weten of jouw nieuwsbrief voldoende wordt geopend en of er genoeg wordt doorgeklikt? Vul de quickscan in, dan kan ik kijken of er aan jouw nieuwsbrief iets te verbeteren valt.

B2B aankopen voor bijna 40% online

B2B aankopen voor bijna 40% online

Online B2B aankopen

Bijna 40% van zakelijk Nederland heeft in het afgelopen jaar een online bestelling geplaatst voor het bedrijf. Kantoorartikelen worden het meest online besteld (39% van de zakelijke online bestellers geeft aan kantoorartikelen te bestellen), gevolgd door computers en randapparatuur (34%). Maar ook grote, specialistische producten als machines, werktuigen, tractoren en vervoersmiddelen worden al voor een kwart online worden besteld. Dit blijkt uit de eerste B2B E-commerce Markt Monitor, een grootschalig onderzoek naar het gedrag en de voorkeuren van zakelijke online bestellers in de b2b e-commerce dat Multiscope in opdracht van Thuiswinkel.org en PostNL uitvoerde onder 5.421 Nederlandse werknemers.

Profiel B2B inkoper is divers

Er zijn grote verschillen in de mate waarin online besteld wordt binnen branches. Zakelijke Dienstverlening bestelt het meest online: 50% van de bestellers geeft aan een bestelling online te hebben geplaatst. Bestellers bij groothandels doen veruit de meeste online bestellingen: gemiddeld 275 per jaar. Dat zijn meer dan drie keer zoveel bestellingen als andere type bedrijven doen. Producenten geven met gemiddeld € 83.568 per jaar het meest uit. Dit is ruim anderhalf keer meer dan een gemiddelde besteller bij een groothandel uitgeeft, na producenten degenen die het meest uitgeven per jaar. Met name managers (68%) en inkopers (65%) bestellen online, maar opvallend is dat ook operationele functies (22%) al online bestellingen doen.

Prijs belangrijk bij B2B aankopen

Zo’n 70% van de zakelijke bestellers geeft aan webshops te vergelijken op prijs. Daarnaast selecteert 59% van de zakelijke bestellers webwinkels op aspecten als leversnelheid, keuze van vervoerder of leveren op een specifiek moment.

Voor 40% van de bestellers is tijdsbesparing de belangrijkste reden om online te bestellen. Maar er zijn ook drempels: een op de drie bestellers wil de producten zien en voelen. Hier liggen kansen voor webwinkels: juiste productinformatie in beeld en tekst kan de online verkoop nog enorm stimuleren. In het volledige onderzoek staan veel inzichten waarmee B2B E-commerce verder kan groeien.

“Consumenten zijn al jarenlang gewend om online aankopen te doen, en deze trend slaat nu ook over op zakelijke inkopers. Omdat webwinkels zich ook op b2b-gebied professionaliseren, kunnen zakelijke inkopers veel tijd en geld winnen door hun aankopen gemakkelijk online te doen. De bedragen die met zakelijke aankopen gemoeid zijn, vragen om betrouwbare webshops en we zien dat zakelijke webshops op dat gebied echt aan een inhaalrace begonnen zijn. Ze worden sneller, slimmer en gebruiksvriendelijker. Daarnaast zien we dat veel webwinkels die van oorsprong alleen aan consumenten verkochten, nu ook aan zakelijke kopers gaan verkopen en andersom”, zegt Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org.”

B2B Online marketing

Uit dit onderzoek blijkt dat het aankoopgedrag van de zakelijke klant echt aan het veranderen is.  Traditionele marketingtechnieken werken niet zo goed meer en online B2B marketing wordt steeds belangrijker.  Wij helpen B2B bedrijven met een moderne online marketing techniek die resultaat oplevert,  ik adviseer je daar graag over. Vraag een quickscan aan, we nemen snel contact met je op.

 

 

.

Zakelijke beslissers bereiken

Zakelijke beslissers bereiken

Doelgroep zakelijke beslissers bereiken

Doelgroep zakelijke beslisser bereiken

Hoe meer je weet van je klanten en prospects, hoe effectiever en gerichter je met hen kunt communiceren en nog beter kunt anticiperen op wensen en behoeften.  Dit levert je tevreden klanten en klantbinding op. Dat geldt ook voor de B2B doelgroep  DMU’s (Decision Making Units) bij bedrijven.  Hoe ziet de zakelijke beslisser er in Nederland uit?

Stichting DMS heeft recent een onderzoek gedaan hoe de zakelijke beslisser in het leven staat. Hoe ziet een gemiddelde dag van de zakelijker beslisser uit? Waaraan besteed hij of zij de meeste tijd en hoe gaat hij of zij om met de balans tussen privé en zakelijk? Wie kijkt, leest, luistert en communiceert hoe, wanneer en waarom?

Profiel van de zakelijke beslisser

Veel zakelijke beslissers zijn zich bewust van het belang van een goede work/life balance, maar de realiteit is dat de meesten het gevoel hebben dat ze het altijd druk hebben. Een ontwikkeling die praktisch elke decision maker ervaart is dat de grens tussen werk en privé vervaagt. Tijdsdruk kan beslissers dwingen om van logische, rationele processen over te stappen naar een meer intuïtieve benadering. Zo’n onder druk genomen beslissing is wellicht minder goed onderbouwd, maar hoeft niet per definitie slechter te zijn. Het betekent wel dat het nemen van beslissingen vaak op een andere manier verloopt dan we denken. Wie zakelijke beslissers wil bereiken, moet hier rekening mee houden.

Tijdsbesteding van de zakelijk beslisser

Slapen kan altijd nog – dat lijkt het motto van de zakelijke beslisser. Door de week slaapt men een half uur minder dan de ‘gewone’ Nederlander. Werken en studeren doet de zakelijke beslisser des te meer: het verschil is maar liefst twee uur en drie kwartier. Althans, op werkdagen. In het weekend is er weinig verschil.

Doordeweeks besteedt de zakelijke beslisser bijna 50 minuten minder aan de noodzakelijke bezigheden als huishouden en winkelen dan de doorsnee Nederlander, maar in het weekend juist 11 minuten meer . Vrije tijd is voor het weekend,  Gewoon lekker luieren, maar ook afspreken met vrienden en familie, of sporten en naar de wedstrijd van de kleine gaan kijken.

De zakelijke beslisser is uiteraard meer en langer onderweg dan anderen. Door de week een kwartier langer dan de gemiddelde Nederlander en zelfs in het weekend zit hij nog iets langer op de weg.

Mediagebruik van de zakelijk beslisser

Waarin de zakelijke beslisser zich sterk onderscheidt van de gemiddelde Nederlander is het mediagebruik. Hij of zij besteedt aan media maar liefst 9 uur en 7 minuten op een doordeweekse dag (maar doet er van alles naast). Dat is 20 minuten meer dan de gemiddelde Nederlander. In het weekend het juist andersom. Dan is het mediagebruik van de zakelijke beslisser minder dan die van de gemiddelde Nederlander.

Opmerkelijk is dat de tijd die een zakelijke beslisser uitsluitend – dus zonder er iets naast te doen – aan media besteedt met 2:20 maar liefst een uur minder is dan de gemiddeld Nederlander.

Voor decision makers is e-mailen en bellen, sms’en, chatten maar ook gewoon telefoneren en social media gebruik aan de orde van de dag.  De smartphone is daarmee constant in gebruik. De e-mail wordt ook ‘s avonds of in het weekend binnen het uur beantwoord, tijdens het werk wordt LinkedIn of Facebook gecheckt, een weekendje weg geboekt en het vakblad wordt op zondag in de luie stoel gelezen. Multitasking is dus eerder regel dan uitzondering. Daarom is het van belang om mobile en social in jouw strategie te verwerken.

Hoe bereik je de zakelijk beslisser?

Offline media

Voor de televisie vinden we de zakelijk beslisser nauwelijks en als hij kijkt dan vooral laat op de avond. De meeste zakelijke beslissers kijken nog lineair TV, maar hoe jonger hoe vaker uitgesteld / digitaal wordt gekeken.
De radio wordt redelijk goed beluisterd door voornamelijk mannelijke beslissers en vooral op doordeweekse dagen.
Lezen doet de zakelijke beslisser vooral ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds na 20:00. In het weekend wordt er meer tijd genomen om lekker bij te lezen. Terwijl papier nog steeds twee derde van de totale leestijd opslokt, gebruikt de zakelijke beslisser ook regelmatig een mobiele device om te lezen.

Online  media

De zakelijke beslisser is vaak online – hij internet substantieel meer dan gemiddelde Nederlanders, en is dan met name op doordeweekse dagen overdag (8:30-16:00) en ‘s avonds (20:30-22:00) goed te bereiken.
Tijd is een van de kostbaarste bezittingen van de zakelijk beslisser. Zijn of haar mediaconsumptie is selectief. wilt u hem of haar bereiken, dan moet de boodschap de aandacht trekken en relevant zijn. Bij een inbound marketing strategie wordt je op het juiste moment gevonden door jouw doelgroep.

Digitale media of traditionele media inzetten?

De gewenste doelgroep bereiken, ten zo laag mogelijke kosten, daar draait het natuurlijk allemaal om. De verschuiving van traditionele media naar digitale media is nog sterker dan tot nu toe werd gedacht en dat geldt ook voor B2B marketing. Wil je in de toekomst je doelgroep blijven bereiken dan is het verstandig om je budget meer online in te zetten. Ik adviseer je daar graag over. Vraag een quickscan aan, we nemen snel contact met je op.

Verschuiving kijkminuten van lineaire TV naar Video on Demand

Verschuiving kijkminuten van lineaire TV naar Video on Demand

Verschuiving kijkminuten van lineaire TV naar Video on Demand

Nederlanders spenderen 6 miljard minuten per dag aan digitale media zoals e-reading, gaming, lineaire tv, nieuws, muziek, social media en video on demand. Video on demand (27%) en lineaire tv (24%) hebben hierin het grootste aandeel.

Social media

Social media pakt nog steeds een aanzienlijk aandeel van de kijkminuten met 19% (-1%).  De drie grootste Social media platforms in Nederland in 2019 zijn Whatsapp (11,9 miljoen gebruikers), Facebook (10,1 miljoen gebruikers) en Youtube (8,7 miljoen gebruikers).  Het gebruik van Whatsapp, Youtube en Instagram groeit door onder Nederlanders, terwijl het percentage Facebook-gebruikers blijft dalen.

TV en Video on Demand

In 2019 heeft Video on demand (+2%) de lineaire tv (-2%) ingehaald qua kijkminuten. Per gebruiker wordt per dag 139 minuten besteed aan video on demand (+7 minuten).  Het aantal kijkminuten van lineaire tv daalde naar 118 minuten (-5 minuten). Binnen video on demand zijn Netflix en YouTube samen verantwoordelijk voor ruim de helft van de kijkminuten. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Media Monitor , een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 3.600 Nederlanders.

Mindere toekomst voor lineaire tv

Er is een duidelijke verschuiving gaande tussen video on demand en lineaire tv. Dit wordt bepaald door verschillend kijkgedrag tussen generaties. Het leeftijdssegment tot 35 jaar besteedt in totaal duidelijk meer minuten aan digitale media dan 50-plussers. Zo besteedt de jonge doelgroep 159 minuten per dag aan video on demand, 50-plussers gemiddeld maar 120 minuten.

De 50-plussers zijn met 150 kijkminuten per dag wel verknocht aan lineaire tv, jongeren een stuk minder met 93 minuten per dag. Er zijn een aantal duidelijke signalen dat het aandeel van lineaire tv in de toekomst verder zal dalen. Een kwart van de consumenten met een tv-abonnement denkt over een jaar minder (18%) of zelfs helemaal niet meer (4%) naar lineaire tv te kijken. Dit zet consumenten ook aan het denken over het behoud van het tv-abonnement. Bijna één op de vijf consumenten denkt dit over een jaar misschien (13%) of zeker niet (5%) meer te hebben.

Digitale media of traditionele media inzetten?

Wat moet je in 2019 strategisch aanpassen om meer uit jouw reclame budget te halen? Welke doelgroep wil jij bereiken? Zakelijke beslissers? Ouderen? Jongeren? Millennials? Vrouwen?

De gewenste doelgroep bereiken, ten zo laag mogelijke kosten, daar draait het voor adverteerders natuurlijk allemaal om. De verschuiving van traditionele media naar digitale media is nog sterker dan tot nu toe werd gedacht. Niet alleen onder jongeren, maar ook onder oudere consumenten.

Meer budget naar online marketing

Wil je in de toekomst je doelgroep blijven bereiken dan is het verstandig om je budget meer online in te zetten. Ik adviseer je daar graag over. Vraag een quickscan aan, we nemen snel contact met je op.

Dagelijks gebruik social media 2019 in Nederland

Dagelijks gebruik social media 2019 in Nederland

Dagelijks gebruik social media 2019 in Nederland

Gebruikers social media 2019

Wat moet je in 2019 strategisch aanpassen om meer uit jouw social media te halen? Welke doelgroep wil jij bereiken? Ouderen? Zakelijke beslissers? Jongeren? Millennials? Vrouwen? Vuld de QuickScan in,we geven je graag een passend advies.

Het bereik van social media kanalen in Nederland is groeiend.  De drie grootste Social media platforms in Nederland in 2019 zijn Whatsapp (11,9 miljoen gebruikers), Facebook (10,1 miljoen gebruikers) en Youtube (8,7 miljoen gebruikers).  Het gebruik van Whatsapp, Youtube en Instagram groeit door onder Nederlanders, terwijl het percentage Facebook-gebruikers blijft dalen. Dit blijkt uit het Nationale Social Mediaonderzoek van Newcom* .  As je de cijfers beter bekijkt, dan blijkt er een groot verschil te zijn in het totaal aantal gebruikers van sociale platformen en het dagelijks gebruik ervan.

Dagelijks gebruik Social Media per kanaal in 2019

Als we de Social media indelen naar het aantal dagelijkse gebruikers  (van hoog naar laag) dan is dit de Top 10 van 2019.

Whatsapp: 9,1 miljoen dagelijkse gebruikers.

Whatsapp wordt door veel mensen niet gezien als Social media. Het is een app waarmee je jouw vrienden een tekstbericht stuurt. Het wordt in Nederland door 11,9 miljoen mensen gebruikt waarvan er 9,1 miljoen Whatsapp dagelijks gebruiken. Dit is een stijging van 9 % ten opzichte van 2018.

Facebook: 6,8 miljoen dagelijkse gebruikers

Facebook blijft ook in 2019 het meest gebruikte Social Media platform. Het wordt dagelijks gebruikt door 6,8 miljoen mensen (van de totaal 10,1 miljoen gebruikers). Ondanks het feit dat Facebook  in 2019 720.000 minder dagelijkse gebruikers had dan in 2018, heeft het nog altijd een sterke positie in de leeftijdscategorie 20 jaar en ouder.

Zoals in onderstaande grafiek te zien is, verliest Facebook vooral terrein onder de mensen tot 39 jaar,

dagelijks gebruik facebook 2016-2019

Instagram: 2,7 miljoen dagelijkse gebruikers

Instagram groeide in 2018 en heeft nu 4,9 miljoen gebruikers, waarvan 2.7 miljoen dagelijks op het platform te vinden zijn. Dit is een groei van 26% dagelijkse gebruikers en daarmee ligt het dagelijks gebruik van Instagram nu boven dat van Youtube.

Het dagelijks gebruik van Instagram groeit in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de leefstijdsgroep tot 39 jaar.

dagelijks gebruik instagram 2016-2019

Youtube: 2,4 miljoen dagelijkse gebruikers

Ook het aantal mensen dat dagelijks naar Youtube kijkt groeit. In 2018 keken er nog 2,2 miljoen mensen naar Youtube, in 2019 waren dat er 2,4 miljoen, een groei van 11%.  Er zijn totaal 8,7  miljoen Youtube gebruikers in Nederland.

Snapchat: 1,3 miljoen dagelijkse gebruikers

In 2018 gebruikten 1,3 miljoen Nederlanders dagelijks Snapchat, vooral jongeren,  In 2019 steeg het dagelijkse gebruik van Snapchat met 2%.

Twitter: 908.000 dagelijkse gebruikers

Het dagelijks gebruik van Twitter neemt af. In 2018 waren er nog ruim 1 miljoen mensen die dagelijks Twitter gebruikten, in 2019 daalde dit naar 908,000 mensen, een daling van 10%.

Pinterest: 734.000 dagelijkse gebruikers

Het gebruik van Pinterest laat een sterke groei zien in 2018. Het aantal dagelijkse gebruikers nam met 25% toe van 587,000 in 2018 naar 734.000 in 2019. Er zijn in 2019 totaal 3,5 miljoen Pinterest gebruikers.

LinkedIn: 611.000 dagelijkse gebruikers

Ook Linkedin maakte het afgelopen jaar een flinke groei door. Het dagelijkse gebruik van dit zakelijke netwerk steeg van 513.000 in 2018 naar 611.000 in 2019, een groei van 19%. Het totaal aantal leden van LinkedIn nam het afgelopen jaar met 6% toe.  LinkedIn heeft in 2019 4,6 miljoen Nederlandse leden.

Tumblr: 115.000 dagelijkse gebruikers

Tumblr heeft in 2019 400.000 gebruikers waarvan 115.000 dagelijkse gebruikers. Het aantal gebruikers daalde in het afgelopen jaar, zowel qua omvang als qua dagelijks gebruik.

We chat 91.000 dagelijkse gebruikers

De chatapplicatie WeChat is voornamelijk populair in China. We chat heeft in Nederland 91.000 dagelijkse gebruikers en dit aantal is dalend.

Online marketing advies

Wil je weten welke social media je het beste kunt inzetten om jouw doelgroep te bereiken?
Vraag een quickscan aan, we nemen snel contact met je op.

 

*Bron: Nationale Social Media onderzoek 2019 van Newcom

Bereik van social media 2018

Bereik van social media 2018

Bereik van social media in 2018

Bereik van social media 2019

Het totale bereik van social mediakanalen in Nederland is groeiend. Als we het gecombineerde bereik van alle 7 grote spelers in social media bij elkaar optellen, zien we dat dit bereik in november 2018 1,7 procent hoger is dan in november 2017. Dat blijk uit de meest recente NoBo cijfers van Vinex. 

Bereik social media november 2018    
TOTAAL % Tot Nov18 Tot Nov17 Groei
YouTube 74,0 11.682.000 11.225.000 4,1%
Facebook 69,4 10.959.000 11.432.000 -4,1%
Instagram 47,8 7.547.000 6.455.000 16,9%
Twitter 37,3 5.885.000 5.436.000 8,3%
Pinterest 29,9 4.712.000 4.678.000 0,7%
LinkedIn 26,7 4.219.000 4.782.000 -11,8%
Snapchat 10,1 1.589.000 1.811.000 -12,3%

Bereik via devices

Het bereik van social media op desk- en laptop daalde met 13,2 procent, het bereik op tablet daalde met 2,5 procent en het bereik op mobiel groeide met 7,2 procent.

Bereik is iets anders dan gebruik. Het kan best zijn dat een social media platform meer wordt bezocht door dezelfde persoon via verschillende devices. Het gebruik van dat social media platform neemt dan wel toe, maar het gecombineerd bereik niet.

Social mediakanalen met een stijgend bereik in 2018

Youtube
Via YouTube kun je 74% van de Nederlanders bereiken. Het is daarmee het grootste social media platform voor Nederland en het bereik groeide afgelopen jaar met 4,1%, YouTube verdrong hiermee Facebook van de eerste plaats.

Instagram
De snelste groeier binnen social media is Instagram, dat in november het bereik met 16,9 procent zag toenemen tot 7,5 miljoen mensen en daarmee bijna de helft (47,8%) van de Nederlandse bevolking bereikt.

Twitter
Ook Twitter zag het bereik stijgen met 8,3%. Via Twitter bereik je 5,9 miljoen Nederlanders en dat is 37,3% van de Nederlandse bevolking.

Social mediakanalen met een dalend bereik in 2018

Facebook
Het bereik van Facebook daalde met 4,1 procent waarmee de nummer 1 positie verloren ging en het bereik terugliep tot 69,5 procent van de Nederlandse bevolking.

Linkedin
Na de zomer van 2018 heeft LinkedIn grote veranderingen doorgevoerd waarbij onder meer de eigenaren van LinkedIngroepen buitenspel zijn gezet. In oktober 2018 verloor LinkedIn 8,6 procent van het bereik, die neergang wordt in november versneld doorgezet met een daling van 11,8 procent. Daarmee ging er voor LinkedIn alleen in Nederland al ruim een half miljoen mensen aan bereik verloren.

Snapchat
Snapchat is een populair kanaal onder jongeren. Toch daalde het bereik het afgelopen jaar met 12,6%.

Gevolgen voor een social media campagne

Het bereik van social media is belangrijk omdat je zo veel mogelijk mensen met jouw product of dienst in aanraking wil brengen en vooral tot een dialoog wil verleiden.  Toch zeggen bereik cijfers van social mediakanalen niet alles.  Instagram groeit als kool, maar dat betekent niet dat we Instagram komend jaar automatisch actiever in gaan zetten als jouw doelgroep daar niet te vinden is. Voor ons geldt dit: welke doelgroepen zijn waar actief? Daar willen we actief aanwezig zijn. Welke doelgroep wil jij bereiken? Ouderen? Jongeren? Millennials? Jonge schoolverlaters?  Vrouwen? Zakelijke beslissers?

Online marketing met resultaat

Marktvizier bedacht de online strategie voor  VlogoverdeBouw, een social media campagne om jonge schoolverlaters enthousiast te maken voor een opleiding over de bouw.  Een betaalde campagne op Facebook gaf een enorme boost aan de verkoop van vouwboten.

Wil jij online groeien en wil je weten welke social media je daarvoor kunt inzetten?  Wil je met een minimaal aan investeringen een maximaal resultaat uit een social media campagne? Wij zetten onze expertise graag voor je in. Neem contact met ons op of vul de quickscan in. 

 

 

Wat is een goede website?

Wat is een goede website?

Ben jij tevreden over jouw website?

Over smaak valt niet te  twisten. Alleen een mooie trendy website of juist alleen een SEO geoptimaliseerde website is vaak niet goed genoeg.  Volgens  mij is een goede website een succesvolle website waarmee je resultaten kunt halen: meer bezoekers, meer leads, meer merkbekendheid. Je wil een website die alleen maar geld kost, maar ook wat voor je oplevert. Het hangt dus af van je online marketing doelstellingen en je beschikbare middelen.  Toch zijn er wel een aantal criteria te noemen waaraan een goede website moet voldoen. Daarom is onze checklist waarmee jij jouw website kunt toetsen.

1. Merkbeleving en positionering

Je hebt maar één kans op een eerste indruk. De uitstraling van je website bepaalt in zeer korte tijd wat de bezoeker bij jouw product, merk of bedrijf voelt. Een goede website versterkt de merkbeleving, de inhoud en de vormgeving van je website onderbouwen jouw merk.

2. Communicatie en binding met de doelgroep

Vertel de bezoeker in logische stappen het unieke verhaal van jouw product, merk of bedrijf. Deel kennis met je doelgroep zodat zij zich verbonden voelen. Laat zien dat je hun belevingswereld snapt en dat je meerwaarde biedt. Gebruik je site in combinatie met kanalen zoals social media en laat die elkaar versterken. Ga de dialoog aan.

3. Vindbaarheid

Als je site niet wordt gevonden in Google dan heb je er niets aan. In Nederland is Google de meest gebruikte zoekmachine. Zorg ervoor dat je gevonden wordt op de juiste zoekwoorden.

4. Gebruikersvriendelijke website

Bekijk je website door de ogen van de gebruiker. Zorg ervoor dat er overal op de website goed te zien is van wie deze is en wat de website de bezoeker nu eigenlijk te bieden heeft.

Als een bezoeker binnen enkele seconden geen reden ziet om op de homepage te blijven, haakt hij af.  Dat kun je zien in de  ‘bounce rate’  van Google Analytics. Als de bouncerate hoog is spreek je niet de juiste doelgroep aan, want zij vinden kennelijk niet op jouw website waar ze naar op zoek waren.

5. Conversie

Wat wil je dat de bezoeker doet op je website? Leidt ze naar een vriendelijke en logische wijze van actie: aankoop doen, contact opnemen, inschrijven mailinglist, reageren etc. Vaak verwachten we dat een bezoeker wel uit zichzelf naar de contactpagina gaat maar dat blijkt in de praktijk absoluut niet het geval.

6. Content

Stem je foto’s, video’s en teksten af op je zoekwoorden maar zorg er ook voor dat jouw tekst, jouw artikelen, jouw blogs, jouw posts passen bij jouw merk . Gebruik de woorden die jouw doelgroep ook gebruikt en spreek de taal van jouw klanten. Authentieke en unieke content zorgt ervoor dat merkbeleving goed is, en je wordt ook beter gevonden door Google.

7. Meten, weten en verbeteren

Een goede website is essentieel voor de customer journey (klantreis). De website moet antwoorden in elke fase van het koopproces en is dus een belangrijk verkoopmiddel als je weet dat een aankoopproces voor vooral  online plaatsvindt. Dat geldt dus ook voor sites die geen directe verkoop beogen.

Tot slot nog enkele technische aspecten.

8. Laadsnelheid

Websites die hoge scores halen in de snelheidstest van Google én goede content hebben zullen stijgen in Google ten koste van websites die ook goede content hebben, maar slecht scoren in de test. Zorg ervoor dat de website snel laadt, het kan net het verschil maken.

9. Responsive

De meeste bezoekers oriënteren zich via hun mobiele telefoon op een product of dienst. Jouw website moet dus optimaal functioneren op een kleiner smartphone scherm. Met een slim responsive design, wordt jij op alle devices goed gevonden!

10. Flexibel en duurzaam design

Markten zijn continu in beweging. Ook die van jou. Een website moet mee kunnen bewegen: met nieuwe technieken, met nieuwe toepassingen met eigen innovaties etc. Bedenk vooraf aan welke mogelijke veranderingen en innovaties de website aangepast moet kunnen worden.

Heb jij een goede website?

Twijfel jij of jouw website wel goed genoeg is voor jouw doelstellingen? Heb je hulp nodig bij het vinden van goede zoekwoorden?  Spreekt jouw content  jouw doelgroep aan? Wil je meer structuur in je online marketing strategie of je zichtbaarheid vergroten? Ik help je graag. Neem contact op of vul de quickscan in.

 

Online marketing uitbesteden of zelf blijven doen?

Online marketing uitbesteden of zelf blijven doen?

Haal jij uit jouw website wat erin zit?

Je hebt een mooie website en je doet de online marketing voor je bedrijf zelf. Het kost je veel tijd en energie, maar er komt naar jouw idee te weinig uit. “En hoe weet je dat dan?” vraag ik dan, “Meet je überhaupt of je website iets oplevert?”. Het antwoord luidt dan vaak: ‘Tsja, weet ik eigenlijk niet, maar ik krijg geen nieuwe klanten of leads via mijn website, er gebeurt gewoon niks’.

Als je je wil richten op het vergroten van de omzet of als je meer leads of afspraken wil, dan is het belangrijk dat je zelf eerst antwoord geeft op een aantal vragen. Deze vragen kun je laten beantwoorden door verschillende internetspecialisten, maar misschien wil je er eerst zelf mee aan de slag. Dit zijn ze:

 • Wat is het doel van je website?
 • Voor wie is je website bedoeld?
 • Voor welk probleem en welke behoefte heb jij de oplossing?
 • Wat bied je aan op je website?
 • Werk je in een specifieke regio, landelijk of internationaal?

Ja ja, dat weet ik allemaal zul je misschien denken. Wat heb ik aan dit theoretisch gedoe? Ik heb een mooie website laten maken en daar zijn deze dingen allemaal al lang in verwerkt. Ik heb deze vragen ook met mijn webbouwer besproken en mijn website staat online. Toch is het goed om hier toch nog eens bij stil te staan. Want hoe beter jij bovenstaande vragen kunt beantwoorden, des te gerichter kun jij je website inzetten voor jouw doelstellingen.

Kijk vanuit je klant naar je website

Natuurlijk weet je precies wat je doet en voor wie jouw diensten of producten geschikt zijn. En toch zeg je dat je website niet het rendement oplevert dat je ervan had verwacht. Jij wilt meer!
Bekijk je website eens vanuit het perspectief van je klant. Wordt het voor de klant meteen duidelijk welk probleem jij voor hem/haar kunt oplossen?  Je zegt dat je geen klanten via je website krijgt, maar misschien zijn ze er wel, maar weet je het gewoon niet? Heb jij wel eens aan een klant gevraagd hoe hij of zij bij jou terecht is gekomen? Vraag het eens gewoon. Je zult versteld staan wat je te horen krijgt en wat je daarmee kunt verbeteren in je website.

Durf te kiezen, waar sta jij voor? Waar ben jij goed in?

Je website is er niet voor iedereen en mensen komen niet zomaar naar je website. De meeste mensen gaan gericht op internet zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Durf te kiezen wie je wilt aanspreken. Waar ben jij anders in of beter in dan anderen? Wat is jouw propositie? Zorg ervoor dat je voor klanten en potentiële klanten herkenbaar bent in al je uitingen. Zeker op je website. Als je niet kunt uitleggen waar jij zo goed in bent dan verlaat de klant de website weer.

Meet het verkeer op je website

Weet jij welke mensen jouw website bezoeken? Of heb je geen benul wat er eigenlijk gebeurt. Monitor de resultaten van je website. Maak bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Met deze gratis tool van Google krijg je inzage in je bezoekers en hun gedrag op je website. Maak ook een account aan op Google Search Console en koppel beide tools aan elkaar. Dankzij deze koppeling krijg je meer informatie over de gebruikte zoekwoordcombinaties. Hier kun je vervolgens gericht mee aan de slag.

Meer omzet en leads uit je website

Je zou kunnen denken: hoe meer bezoekers je op je website hebt, hoe meer omzet of leads je website voor je kan genereren. De vraag is alleen of het relevante bezoekers voor jouw onderneming zijn en of jouw website de juiste bezoekers wel aanspreekt. Herkennen ze zich in je aanbod en hebben ze het vertrouwen dat jouw dienst of product een concrete oplossing biedt? Zorg vervolgens dat je bezoekers eenvoudig en gericht contact op kunnen nemen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je meer omzet en leads uit je site halen.

Succesvol op internet zijn is geen kunst

Succesvol op internet zijn, is geen kunst. Dat geldt ook voor jou. De succesvolle ondernemers op internet hebben een gemeenschappelijke aanpak. Graag deel ik deze ingrediënten met je:

 • Doe een zoekwoordenonderzoek
 • Denk in klantgroepen met elk hun eigen wensen en behoeften
 • Durf te segmenteren
 • Breng al je online communicatie in lijn
 • Durf te vragen, vraag om feedback
 • Kijk door de ogen van je klant
 • Werk hard en behoud je focus

Als je met bovenstaande punten aan de slag gaat, dan zul je het verschil gaan merken. Online marketing is net als bij offline ondernemen gewoon hard werken, het bijhouden van je social media en je website kosten immers tijd. En als het goed is dan zie je dat in je resultaten terug. Meer bezoekers op je website, meer omzet of meer leads.

Online marketing uitbesteden

Het is voor een kleiner bedrijf vaak niet realistisch om iemand aan te nemen die alleen maar met online marketing bezig is. Het kost geld en moeite om een deskundige online marketeer in huis te hebben.
Online marketing is een vak apart, een vak dat nogal eens wordt onderschat. Het is niet iets wat je er even bij kunt doen. Heb je de goede zoekwoorden? Spreken de teksten op de website jouw doelgroep aan? Worden de social media op de juiste manier ingezet?  Is de website technisch in orde?  Een ervaren online marketeer kan structuur aanbrengt in jouw online marketing, de resultaten van website monitoren en kijken op welke gebieden je verbeteringen kunt aanbrengen.

Combinatie van uitbesteden en zelf doen

Je kunt veel zelf doen, maar niet alles. Online werkt het niet als je alleen maar roept hoe fantastisch jouw product of dienst is. Je haalt betere resultaten door hiervoor een deskundige in te schakelen. Iemand die het vak van online marketing kent en up-to-date is met de nieuwste technieken en inzichten.  Een combinatie van zelf doen en uitbesteden is daarom vaak het beste .

Extern hulp inhuren is kosteneffectief, je betaalt per project of geleverde diensten en je hebt geen extra loonkosten. Bovendien heeft iemand van buiten een objectieve en frisse blik op jouw bedrijf. Wil je aan de slag met een freelance online marketeer? Dat kan. Bel of mail me gewoon even.

 

Doelgroep vrouwen bereiken?

Doelgroep vrouwen bereiken?

Doelgroep vrouwen bereiken? De perfecte vrouw is niet geloofwaardig

Wil je de doelgroep vrouwen écht bereiken?

Uit recent onderzoek van Max Factor blijkt dat een groot deel van de vrouwen zich onvoldoende herkent in het beeld dat door de schoonheidsbranche van hen wordt neergezet.

Vrouwen willen er goed uitzien, maar het beeld van de vrouw dat in reclames wordt gebruikt is té perfect.  De vrouwen in make-up advertenties lijken in staat om alle ballen in de lucht te houden (kinderen, familie, relatie, werk), terwijl ze er altijd zowel het huis als de make-up er onberispelijk uit blijft zien.  Helaas is de werkelijkheid anders, en dat weten vrouwen, en zeker de  millennials, maar al te goed. We zijn niet perfect!

beauty-advertentie-vrouw-1200x423

Vrouwen worden geïnspireerd door andere echte vrouwen

Max Factor ondervroeg in 2017 wereldwijd 26.000 vrouwen in de leeftijd van 25-55 jaar om meer inzicht te krijgen in hun relatie tot de beauty- en cosmetica-industrie.  Hieruit bleek dat 81% van de vrouwen zich laat inspireren door andere vrouwen in hun vrienden- en familiekring in plaats van modellen of beroemdheden. In het algemeen vinden vrouwen dat schoonheid een mix is van uiterlijk, persoonlijkheid en natuurlijk charisma in plaats van alleen een ‘perfect plaatje’. 88% van de ondervraagden vindt dat de huidige reclame binnen de schoonheidsindustrie niet het ware karakter van vrouwen vertegenwoordigd. Aan de andere kant denkt 10% dat ze wel vertegenwoordigd worden en 17% vindt dat de reclame die ze regelmatig bekijken nogal ambitieus is.

Max Factor heeft met dit onderzoek een generatie vrouwen geïdentificeerd die teleurgesteld zijn in de cosmeticabranche en heeft besloten om de spotlights op deze vrouwen te richten in een nieuwe You X Max Factor campagne:
“We are calling for a new era of beauty. There’s a whole generation of women who feel their live experiences have made them more beautiful, yet this definition of beauty is nowhere to be seen. So, it’s not surprising that only 17% of women think that beauty advertising is aspirational. With tis we unveil our new and collaborative campaign: You X max factor”.

De doelgroep vrouwen

De vrouwen die hebben deelgenomen aan de enquête hadden een gevarieerde achtergrond: sommigen hadden gezinnen, sommigen waren vrijgezel, sommigen hadden gereisd en sommigen hadden enorm carrièresucces.   Deze vrouwen weten wie ze zijn en waar ze voor staan en zijn niet geïnteresseerd in het transformeren van zichzelf of het nabootsen van de stijl van iemand anders. Ze zijn zelfverzekerd willen gewoon op de beste versie van zichzelf zijn.

Doelgroep vrouwen bereiken?

Ik ondersteun het idee dat vrouwen worden aangemoedigd om zichzelf te zijn en ik vind dat dit beeld veel beter past bij het huidige tijdsbeeld dan de cosmeticacampagnes die niet geloofwaardige resultaten claimen of die refereren aan de schoonheid van vrouwen in “Hollywood” of BN-ers. Gebruik foto’s van echte vrouwen in je campagnes, dat spreekt aan. Bovendien onderscheid je je daarmee van de gephotoshopte stockphoto’s die door veel cosmeticamerken gebruikt worden.

Facebook is erg streng als het om beeldmateriaal voor beauty-advertenties gaat.  Deze mogen geen afbeeldingen bevatten met voor-en-na-afbeeldingen of afbeeldingen waarop onverwachte of onwaarschijnlijke resultaten worden weergegeven. Advertentie-inhoud mag geen negatieve zelfbeelden impliceren. Houd hier bij het opzetten van een Facebook campagne rekening mee. Uiteraard help ik je graag.