Je bekijkt nu Wordt jouw online nieuwsbrief goed gelezen?

Wordt jouw online nieuwsbrief goed gelezen?

Tips voor een succesvolle online nieuwsbrief 

De gemiddelde consument krijgt veel mail en heeft meestal weinig tijd, hoe weet je dan of jouw nieuwsbrief goed gelezen wordt? Uit het E-mail benchmark onderzoek voor 2019 van e-Village blijkt dat de gemiddelde e-mailing door 24,6 % van de ontvangers van de nieuwsbrief  geopend wordt. En er wordt door 3,05 % van de ontvangers van de nieuwsbrief op een link geklikt (CTR).  Op een mobiel wordt de nieuwsbrief het meest geopend (60%) en doorgeklikt (63%). 

Open- en klikratio’s van online nieuwsbrieven naar consumenten

Als je een nieuwsbrief verstuurt naar consumenten, dan worden voor een ‘gemiddelde’ campagne de volgende resultaten gehaald.

Confirmed Open Rate (COR): 24,6% 

Dit is het aantal bevestigde geopende e-mails gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails. Van de 100 aangekomen e-mails (dus exclusief hard en softbounces) worden er 24 e-mails geopend.

Click Trough Rate: 3,05%

Dit is het totaal aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal met succes afgeleverde e-mails. Per 100 aangekomen e-mail nieuwsbrieven wordt er 3 keer op een link geklikt

Click to open Rate:  12,4 %

Dit is het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek bevestigde geopende e-mails voor dat bericht. Stel dat er 100 geopende nieuwsbrieven zijn dan wordt er 12 keer op een link geklikt.

Wat kun je verbeteren aan jouw online nieuwsbrief?

‘Zomaar’ een nieuwsbrief sturen heeft weinig zin. Bedenkt vooraf goed wat je er mee wil bereiken. Wil je je naamsbekendheid vergroten,  lead generatie  of meer klanten aan je binden? Bedenk goed wat het doel van de nieuwsbrief is en stem daar de content op af. Dit zijn mijn tips

• Besteed veel aandacht aan de onderwerpregel. Een nieuwsbrief met de onderwerpregel “nieuwsbrief 15” zal veel minder vaak geopend worden als een nieuwsbrief met onderwerpregel “Profiteer nu van onze seizoensaanbiedingen”. Het onderwerp moet je doelgroep aanspreken en inspelen op de behoefte van de (potentiële) lezer.

• Maak geen taalfouten. Een nieuwsbrief met taalfouten komt niet professioneel over. Voordat je de nieuwsbrief verstuurt, laat deze dan altijd nog door iemand anders kritisch doorlezen.

• Zorg dat er de mogelijkheid bestaat voor het afmelden van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven sturen naar mensen die niet geïnteresseerd zijn heeft weinig zin. Het roept eerder irritatie op.

• Zet je contactgegevens in de nieuwsbrief. De naam van je bedrijf en de wijze waarop mensen je kunnen bereiken als ze meer willen weten of contact willen opnemen.

Hoe zit dat met jouw nieuwsbrief?

Als je werkt met professionele mailing software als Mailchimp of Mailplus dan kun je zelf de Open en Klikratio’s van je eigen nieuwsbrief opzoeken. Als je grote verschillen waarneemt tussen de gemiddelden in de branche en jouw eigen resultaten, probeer dan te begrijpen waarom dat zo is.

Wil jij weten of jouw nieuwsbrief voldoende wordt geopend en of er genoeg wordt doorgeklikt? Vul de quickscan in, dan kan ik kijken of er aan jouw nieuwsbrief iets te verbeteren valt.